Avainluvut

Sivun tiedot ovat tilinpäätöstiedotteesta 1-12-/2018

Tunnuslukujen laskentakaavat (pdf).

  2018 2017 Muutos, %
Liikevaihto, M€ 28,6 29,3 -2,4
Liiketulos, M€ -1,0 -0,4 -179,3
Liiketulos ilman arvonalennusta, M€ -0,5 -0,4 -40,9
Tulos ennen veroja, M€ -1,8 -1,2 -50,7
Katsauskauden laaja tulos, Me -1,8 -1,3 -44,2
Osakekohtainen tulos, € -0,03 -0,02  
Liiketoiminnan nettorahavirta 1,6 1,9  
Omavaraisuusaste, % 27,4 30,7  
Nettovelkaantumisaste, % 156,6 135,3  
Sijoitetun pääoman tuotto, % -3,8 -1,2