Sponsorointi | Tulikivi

Sponsorointi

Tulikivi Oyj on linjannut sponsoroinnin seuraavasti:

Tulikiven pääsponsorointikohde on Suomen Kivikeskuksen näyttelytoiminta. Näyttelytoiminta tukee osaltaan Kivikeskuksen tarkoitusta, joka on kiven tunnettuuden ja käytön lisääminen. Näyttelyt tuovat Juuan Kivikylään vierailijoita ja Tulikivelle myönteistä näkyvyyttä. 

Lisäksi Tulikivi sponsoroi lasten ja nuorten yhteisöllistä harrastetoimintaa tehdaspaikkakunnillaan.