Vuolukiven koostumus | Tulikivi

Vuolukiven koostumus

Vuolukivi on pehmeistä mineraaleista muodostunut kivilaji, jota voidaan helposti sahata, veistää ja vuolla. Vuolukivessä talkki ja magnesiitti ovat kiinnittyneet lujasti toisiinsa siten, että talkkisuomut ovat kasvaneet magnesiitin sisälle muodostaen näin yhtenäisen, tasaisen kivimassan.  

Vuolukiven mineraalikoostumus painoprosentteina:

Talkki Mg3Si4O10(OH)2 40 - 50 %
Magnesiitti MgCO3 40 - 50 %
Kloriitti H4(Mg,Fe)2Al2SiO11 2 - 10 %
Magnetiitti Fe3O4 0 - 15 %

 

Tulikivi-vuolukiven päämineraalit ovat talkki ja magnesiitti. Kumpaakin on lähes yhtä paljon. Näiden lisäksi se sisältää kloriittia ja opaakkimineraaleja, joista yleisin on magnetiitti.

Talkkipitoisuus tekee Tulikivi-vuolukivestä helposti työstettävän. Poikkeuksellisen suuren magnesiittipitoisuutensa ansiosta sen lujuusominaisuudet ovat erinomaiset. Vaikka vuolukivi on helposti työstettävää, se ei silti ole huokoista. Vuolukivi on rakenteeltaan tiivis.