Suojaetäisyydet ja hormiliitostiedot | Tulikivi

Suojaetäisyydet ja hormiliitostiedot

Jo takan ostoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon takan tarvitsemat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Myös hormiliitoksen suhteen pitää tietää hormiliitosaukon mitat ja sijainnit takassa.