Suojaetäisyydet ja hormiliitostiedot

Jo takan ostoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon takan tarvitsemat suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin. Myös hormiliitoksen suhteen pitää tietää hormiliitosaukon mitat ja sijainnit takassa. Olemme koonneet suosituimpien takkamalliemme mitta-, lämpötekniikka- sekä hormiliitostiedot yhteen taulukkoon. Samasta taulukosta löytyy myös tieto onko kyseiseen takkamalliin saatavilla lisävarusteena sähkövastukset, onko takka yhdistettävissä vesilämmitysjärjestelmään ja voiko siinä polttaa puun ohella myös pellettiä. Myös mahdollisuus paloilman tuontiin ulkoa on taulukossa takkamalleittain.

SUOSITUIMPIEN TAKKOJEMME TEKNISET TIEDOT YHDESSÄ TAULUKOSSA: Mitta,- lämpötekniikka- sekä hormiliitostiedot (pdf)